Välkommen till NABI Sweden 

NABI Sweden är en ideell organisation som driver ett långsiktigt arbete för barn och unga i Ghana. NABI Swedens vision är att vara en långsiktig och trygg hand, från barn till vuxen, för de mest utsatta. Hjärtat i organisationen är barnhemmet och skolan i byn Begoro. Organisationen är startad och drivs lokalt, NABI Sweden jobbar för att gynna det lokala samhället. Läs gärna mer på Mål och Visioner.

Nedan kan du genom vår blogg få en inblick i vardagen på NABI. 

Konsekvenserna av Covid-19 är på många sätt svåra att greppa, under 2021 hamnade 120 miljoner fler människor i fattigdom enligt Sida och Världsbanken. Rapporter från Sida beskriver hur de fattiga länderna i världen drabbas hårdast av pandemin och framför allt barnen. 170 miljoner barn har vart […]