NABI Swedens visioner i tre steg 

Vi har valt att dela upp NABI Swedens mål och visioner i tre delar för att tydligt kunna beskriva hur heltäckande vi jobbar. NABI Swedens övergripande vision är att vara en långsiktig trygg hand, från barn till vuxen, för de mest utsatta i Ghana. 

Här och nu; vardagen på barnhemmet och skolan 

Rulla ner för att läsa om hur NABI är ett tryggt hem för de som inte har ett och hur vi jobbar för att ge alla barn möjlighet att gå i skolan. 


Från barn till vuxen 

Rulla ner för att läsa om hur vi långsiktigt stöttar barnen på barnhemmet till att bli självständiga vuxna genom utbildning och arbetslivserfarenhet. 

Projekt som utvecklar  

Rulla ner för att läsa om de projekt som vi genomfört för att utveckla NABI som till exempel vatten- och elförsörjning.


Här och nu, vardagen på barhemmet och skolan 

Varje dag arbetar NABI Sweden för att ge barnen den bästa möjliga vardagen på barnhemmet och i skolan. En vardag som är trygg, givande, positiv och närande för de barn som annars inte hade haft ett hem. Barnen på barnhemmet ska växa upp i en miljö där de känner sig hemma, de ska ha trygga och kärleksfulla vuxna runt omkring sig och de ska få hjälp med allt som vardagen innebär för små och större barn. NABI Sweden jobbar kontinuerligt för att förbättra vardagen till exempel genom att förbättra maten.

NABI Sweden ser skolan som grundpelare i verksamheten och vårt mål är att ha en skola med hög kvalité, vilket bland annat innebär välutbildade lärare och en god studiemiljö. På NABI skola går inte enbart barnen från barnhemmet utan även barn från byn och omkringliggande områden. Vi har klasser från förskolan upp till sjätteklass.

Många barn i Ghana tvingas att jobba sent på kvällarna för att tjäna ihop pengar till skolavgifter, provavgifter, skolmaterial och skoluniformer. Om de inte tjänar ihop dessa pengarna tvingas de sluta skolan och istället börja jobba. Detta sker så tidigt som i 11 års ålder. Barnen tar ofta hand om sig själva och i många fall även flera yngre syskon. NABI Sweden vill ge alla barn oavsett ekonomiska förutsättningar möjlighet att gå i skolan. Vi kämpar med att kunna ge alla barn skolmaterial och en bra skollunch. NABI har även som mål att kunna ge lärarna högre lön, dels för att stärka kvalitet i skolan också för att genom de lokalt anställda lärarna bidra till tillväxt i byn. 

En trygg hand från barn till vuxen 

NABI Sweden är en organisation som jobbar långsiktigt. Från start har det vart tydligt att barn som växer upp på NABI ska ha en trygg hand att hålla i hela vägen. Detta innebär i första steget att barnen på barnhemmet som går ut sjätteklass i NABIs egna skola fortsätter på högstadiet i byn. Därefter vidare till gymnasiet i Kofurdiua.

NABI Sweden ser utbildning som vägen till frihet, självständighet och ett sätt att ta makten över sitt eget liv. Vilket är ännu viktigare för de barn som växer upp på barnhem utan en närvarande familj eller släkt att luta sig emot. Därför jobbar NABI för att efter gymnasiet betala för universitetsstudier eller yrkesutbildningar för barnen som träder in i vuxenvärlden. 

Idag, år 2022, har NABI sju ungdomar som studerat vidare efter gymnasiet. Tre av dessa läser idag sista åtet på universiteten, två läser andra året och två andra läser en yrkesutbildning till sjuksköterskor. En av dessa är Kwaku Ernest, som ni kan se på bilden. Kwaku är uppväxt på barnhemmet och läser idag sista året på sin kandidatexamen i Business Administration in Human Resources Management. Varje lov kommer Kwaku tillbaka till NABI då detta är hans hem och hans trygga plats. 

För de ungdomar som växer upp på barnhemmet och inte vill studera vidare så försöker NABI att stötta dem till praktik eller jobb. NABI Sweden hoppas att i framtiden kunna stötta dessa ungdomar med någon form av yrkesutbildning eller riktad praktisk utbildning som i dag är svårt att hitta i Ghana.

Projekt som utvecklar 

NABI Sweden jobbar kontinuerlig med att förbättra verksamheten, detta sker förutom det löpande arbetet med skolan och barnhemmet även med olika projekt. År 2011 när Sarah besökte barnhemmet för första gången fanns varken vatten eller el. Idag har NABI vattentankar på gårdsplanen där pumpar transporterar upp vatten från borrade brunnar. Vattnet filtreras och används till allt från att dricka, laga mat, diska och tvätta sig i. NABI har idag el indraget på några ställen i barnhemmet. Utvecklingen stannar inte där utan NABI Germany genomför just nu ett projekt som kommer innebära att NABI får solceller på taken och blir helt självständiga i sin elförsörjning. 

Ytterligare projekt som genomförts under åren är att bygga nya duschrum, förbättra toaletterna, att bygga en matsal och kök i en ny separat byggnad. 

Det är ett högt slitage på byggnaderna och NABI Sweden har som mål att kunna rusta upp både inne och ute så kontinuerligt som möjligt. 

NABI Sweden jobbar långsiktigt för de enskilda barnen genom att följa deras resa in i vuxenvärlden och mot självständighet och ett tryggt liv. Långsiktigt med verksamheten genom till exempel egen vatten- och elförsörjning. För lokalsamhället jobbar vi långsiktigt genom att anställa lokalt och på så sätt bidra till en ökad tillväxt i byn. NABI Sweden är en organisation som ständigt utvecklas och vill ta sig an nya utmaningar och nya lösningar. Vi vill att vi är så många som möjligt som tillsammans hjälper de mest utsatta barnen i Ghana. Har du några tankar, idéer eller frågor, tveka inte att höra av dig.
Tillsammans gör vi skillnad!