Nation Builders International 

Nation Builder International, NABI, är en icke vinstdrivande organisation som arbetar utan stöd från regeringen. Organisationen startades av ghananen Alex Awah-Tei Dankwa i juli år 2007. Hjärtat i organisationen är barnhemmet och skolan som öppnade år 2008 och är beläget i Begoro i Ghanas östra region. På barnhemmet bor det mellan 30 och 40 barn som av olika anledningar inte har ett hem att bo i. De flesta har inga föräldrar, många av dem har så pass dåliga förhållande hemma med psykiskt sjuka, missbrukande eller våldsamma föräldrar att de inte kan bo kvar hemma. En del blir även lämnade av släkt och familj att klar sig själv på gatan. I skolan undervisas barnen från barnhemmet men även barn från byn och närliggande områden. Antalet barn i skolan varierar men generellt undervisas mellan 110 och 140 barn, inklusive barnhemsbarnen.


Alex kommer från, med ghananska mått mätt, en välbärgad familj. Han gick i en skola tillhörande SOS Barnbyar där han fick en bra utbildning och utvecklade ett brinnande intresse för att ge barn rätt förutsättningar, framför allt genom utbildning. Alex såg ett behov i Begoro och startade därför Nation Builders International. Han har ansvaret för allt arbete på plats. Han bor idag i staden Kufourida, ungefär 40 minuters bilfärd från barnhemmet. Alex bor med sin fru Sarah och två barn men han är flera dagar i veckan på barnhemmet. Rektorn James har ansvaret för barnhemmet och skolan på plats då han bor på barnhemmet med barnen. På barnhemmet bor även Madame Marry and Merilyn som tar hand om barnen och även är lärare i förskolan. Även Madame Erica som är husmor bor på barnhemmet, hon står för matlagningen för hela barnhemmet och även för skollunchen till alla barn på skolan. Förutom de anställda som bor på barnhemmet så har NABI anställda lärare som undervisar från förskolan upp till sjätte klass.


Tack vare internationella volontärer som kommer till barnhemmet så kan barnen få den extra uppmuntran, uppmärksamheten och kärleken som de behöver. Det är många barn att se och ge tid och därför ser vi volontärer som en viktig resurs på barnhemmet. 

Volontärerna har ett varierande arbete som går ut på allt från att sköta vardagssysslor, ta hand om barnen, att undervisa i skolan i ämnen som traditionellt inte undervisas i Ghana som till exempel hygien, kreativa ämnen eller rättighetsbaserade ämnen. Barnen på barnhemmet utvecklar en väldigt god engelska tack var kommunikationen med volontärer. De får stor hjälp med läxorna, något som ofta ses i skolresultaten för de barn som bor på barnhemmet. Vi är medvetna om den problematik som kan finnas runt volontärer. Speciellt separation för barnen som bor på barnhemmet, därför tar NABI endast emot långtidsvolontärer, minst sex månader.

NABI Sweden drivs av Sarah i Sverige och NABI Germany, drivs av Bernhard och Doris i Tyskland. Dessa två organisationer driver barnhemmet och skolan NABI i Ghana ekonomiskt. Förutom dessa organisationer så ger Alex en del av sin lön från sitt betalda arbete till barnhemmet. Varje månad har de två organisationerna kontakt och jobbar nära varandra för att kunna använda donationerna effektivt, för att kunna få så bra översikt över arbetet på plats i Ghana som möjligt och för att kunna stötta varandra i arbetet. Båda organisationerna har även kontakt med Ghana flera gånger i månaden. Alex skickar varje månad en ekonomirapport där varje utgift specificeras samt en övergripande rapport där bland annat barnens hälsa och skolverksamheten gås igenom.

Volontärer på plats som kommer från oberoende organisationer skickar även de uppdateringar och bilder under vistelserna, vilket ses som ännu ett sätt att få inblick i vardagen. De båda organisationerna är även nere i Ghana så ofta som möjligt, minst en gång om året.