Att få förståelse för barnhemmets situation- matpriserna ökar

För att öka förståelsen för barnhemmets situation så tror jag att det är viktigt att ha en förståelse för landet och dess utveckling; Ghana har sedan långt tillbaka haft en god ekonomisk tillväxt, framför allt tack vare exporten av guld, kakao och nu även olja. Detta har i det stora hela påverkat landet och dess […]