Utbildning vägen till självständighet

Nu har en vecka full av prov startat för våra niondeklassare på barnhemmet NABI i Ghana, de gör prov varje dag i olika ämnen för att genom betygen på proven kunna söka in till gymnasiet. Förra året lyckades vi skicka fyra barn från barnhemmet till gymnasiet. Detta året vet vi inte om vi kommer, kunna […]