Välkommen till NABI Sweden 

NABI Sweden är en ideell organisation som driver ett långsiktigt arbete för barn och unga i Ghana. NABI Swedens vision är att vara en långsiktig och trygg hand, från barn till vuxen, för de mest utsatta. Hjärtat i organisationen är barnhemmet och skolan i byn Begoro. Organisationen är startad och drivs lokalt, NABI Sweden jobbar för att gynna det lokala samhället. Läs gärna mer på Mål och Visioner.

Nedan kan du genom vår blogg få en inblick i vardagen på NABI. 

Barn som inte har någonstans att ta vägen. Barn som har förlorat sina föräldrar, förlorat släktingar och är ensamma kvar. Det är för dessa barn som vi på NABI Sweden jobbar, det är för dessa barn våra hjärtan brinner och det är för dessa barn som […]
Barnhemmet har ända sedan starten 2007 vart beroende av att ha volontärer på plats för att sköta om arbetet på barnhemmet, detta behov har de senaste åren ökat då antalet barn har ökat kraftigt. Tidigare så har barnhemmet fått volontärer genom större organisationen som ICEY, ARA […]