Vatten, vatten, bara vanligt vatten..

Vatten, vatten, bara vanligt vatten, nej i många länder runt om på vår jord så finns det inget ”bara vanligt vatten” I Ghana är vatten något som du konstant måste kämpa för, du måste leta upp det, arbeta för det. Ibland finns det inget vatten, ibland finns det bara smutsigt vatten. Vatten är det mest […]